Ondara Ondara Ondara Ondara Ondara Ondara Ondara Ondara Ondara

Perfil del contractant


1. Prescripcions tècniques

2. Contracte de serveis


3. Resolució d'inici i aprovació

4. Obertura sobre C (oferta econòmica)

5. Quadre de puntuacions

6. Resolució de l'adjudicació de contracte


NOTA: termini per presentar documentació: 23 de novembre de 2017