Ondara Ondara Ondara Ondara Ondara Ondara Ondara Ondara Ondara

Batxillerat d'Arts: Via d’arts plàstiques, imatge i disseny


El Batxillerat té una durada de
dos cursos acadèmics. Tot l'alumnat cursa les matèries comunes i un mínim de sis matèries de modalitat, de les quals almenys cinc han de ser de la modalitat escollida. 


Aquesta etapa de formació acadèmica es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. Té per objectiu facilitar la formació necessària per cursar, posteriorment, ensenyaments de grau superior o estudis universitaris.

Horaris:
dilluns a divendres de 8.40 a 15.00 hores

Bibliografia de Batxillerat (2017-18):
- Llibres de text

Sortides del Batxillerat d'Arts:
- Estudis universitaris (estudis amb matèries optatives que pondern a les PAU)
 
Enllaços:
- Matèries del Batxillerat d'Arts a l'EASD Ondara
- Blog dels alumnes de batxillerat
- Batxillerat d'Arts (web del Departament d'Ensenyament)
- Informació post-batxillerat
- el TDR a l'EASD Ondara
- PAU 2017-18