Ondara Ondara Ondara Ondara Ondara Ondara Ondara Ondara Ondara


T’hi apuntes?

Aquest curs, i dins de la iniciativa de vincular el centre amb el territori, 
l’Escola d’Art i Superior de Disseny ONDARA crea l’ONmercART 
els dies 14, 15, 16, 17 i 18 de desembre d’aquest 2015.

L’ONmercART és una fira d’art, artesania i disseny que vol acollir propostes d’alumnes, exalumnes i gent de les rodalies (aliena a l’escola) per generar una mostra i exposició 
relacionada amb les activitats artístiques i de disseny. 

La intenció del centre és que aquesta fira pugui celebrar-se anualment als espais 
interiors i claustre de l’EASD ONDARA i amb dates properes a les festes de Nadal. D’aquesta manera, l’escola s’obra a la població i genera un vincle entre l’art, 
el disseny i el territori.